Wszystkie nasze nagrania są znormalizowane do poziomu pomiędzy -3 dB a -5 dB w końcowym etapie produkcji, co oznacza, że mają zbliżoną GŁOŚNOŚĆ

Dotyczy to również nagrania CICHEGO.


Biorąc pod uwagę ogromną różnorodność sprzętu AUDIO oraz indywidualną wrażliwość słuchową każdego użytkownika proponujemy zastosować się do poniższej INSTRUKCJI:


W celu ustalenia optymalnej głośności do odtwarzania nagrania CICHEGO na Twoim sprzęcie AUDIO ( iPod, tel, komputer itp):

  1. Ustal jaki jest komfortowy poziom ustawienia głośności podczas odtwarzania nagrania RELAKSACYJNEGO. 
  2. Znajdź poziom głośności gdzie wyraźnie słyszysz wszystkie dźwięki, ale jest on dla Ciebie jednocześnie komfortowy i przyjemny. 
  3. Zapamiętaj ten POZIOM głośności
  4. Dokładnie taką samą głośność ustaw do odtwarzania nagrań CICHYCH.


(czyli jeżeli optymalny poziom do słuchania nagrań RELAKSACYJNYCH dla Ciebie wynosi 3/4 skali głośności Twojego urządzenia to do nagrań CICHYCH również ustaw głośność na 3/4)