Pytanie: Czy istnieją jakieś dowody potwierdzające, iż nasza podświadomość "rozszyfrowuje" afirmacje zapisane w częstotliwości 14800 Hz? 

Skoro świadomy umysł ich nie odczytuje ( słychać piski ) to jak umysł podświadomy ma to zrobić?


Odpowiedz: Od wielu lat prowadzi się na zachodzie szczegółowe badania na temat wpływu sygnałów subliminalnych (podprogowych) na nasz mózg.

Dzięki postępom technologii naukowcy mają do dyspozycji bardzo czułą aparaturę, która mierzy reakcję poddanej bodźcom podprogowym osobie.


Eksperyment wygląda następująco: Odtwarza się dla poddanej badaniu osoby ścieżkę dźwiękową AUDIO i obserwuje jej świadome reakcje oraz jednocześnie mierzy aktywność mózgu.

Metodą prób i błędów odkryto częstotliwość zapisu na której osoba twierdzi, że już nie słyszy żadnych sugestii odtwarzanych z nagrania AUDIO (lub słyszy szmery, piski ale nie potrafi ich rozpoznać)

a jednocześnie czuła aparatura rejestruje aktywność w mózgu tak jak przy odebraniu słyszalnego bodźca.


Eksperymenty wykazały DWIE rzeczy:


1. Osoba poddana podprogowym bodźcom podejmowała później decyzję zgodnie z sugestią na nagraniu (choć jej nie słyszała)


2. Przy bodźcu podprogowym stwierdzono taką samą aktywność mózgu w tym samym obszarze, co przy normalnym bodźcu słyszalnym. 

Czyli mozg reagował na sugestie niesłyszalne tak samo jak na sugestie słyszalne tylko, że omijając całkowicie świadomy umysł osoby poddanej testom.


Jest wiele dowodów naukowych na skuteczność Afirmacji Subliminlanych™.

Najobszerniejsza praca naukowa na ten temat to opracowanie: "Preconscious Processing" dr Normana Dixona z University College w Londynie, 

który zebrał i podsumował 748 naukowo przeprowadzonych testów na temat percepcji subliminalnej.


Więcej informacji na ten temat znajdziesz TUTAJ.